SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 meziyet


meziyet

n. merit, virtue, superiority

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • meziyet — is., Ar. meziyyet Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik Cemal Paşa da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Abdul Hamid II —    Abdul Hamid II Sultan of the Ottoman Empire Caliph …   Wikipedia

 • korkutmak — i 1) Korkmasına yol açmak Yılan beni o kadar korkutmuştu ki bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum. M. Ş. Esendal 2) Kaygıya düşürmek Sevdiğimiz bir kadının nazarımızda meziyet teşkil eden birçok hâlleri karımız olacak kadında bizi korkutur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tamlık — is., ğı 1) Eksik olmama durumu 2) Olgunluk ... binbir çeşit meziyet, fazilet, tamlık ve kemal... R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • utanmazlık — is., ğı Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık Hicap bir ayıp, utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BEVN — İki şey arasındaki mesafe. Uzaklık. * Fazilet, meziyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FAZİLET — Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HASÎB — Muhterem, itibarlı, değerli ve soyu temiz kimse. şahsi meziyet sâhibi insan. * Muhâsebeci …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEZİYYET — İyilik. İyi ve salih hareket ve faaliyet.(Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, sebeb i tevazu ve mahviyet iken, tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukaranın aczi, avâmın fakrı, sebeb i merhamet ve ihsan iken; esaret ve mahkûmiyetlerine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEFAZZIL — (C.: Mütefazzılîn) (Fazl. dan) Meziyet, fazilet ve bilgi yarışına çıkan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜTEFAZZILİN — (Mütefazzıl. C.) Meziyet ve fazilet yolunda yarış edenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.